Vadeli İşlem özelliği bulunan varantlar, hisse senedi, emtia, bono ve döviz gibi çeşitli varlıklara endeksli olan dayanak varlığı ya da göstergeyi önceden belirlenmiş bir fiyattan belirli bir tarihte veya tarihe kadar satın alma ya da satma hakkı veren menkul kıymet niteliğindeki sermaye piyasası aracı olup menkul kıymetleştirilmiş opsiyon olarak tanımlanabilir. Varantlar İMKB’de Kurumsal Ürünler Pazarı altında bulunan Varant Pazarı’nda, “piyasa yapıcılı çok fiyatlı /sürekli müzayede sistemi” ile işlem görmektedir.

Vade, işlem koyma fiyatı, dönüşüm ve dönüşüm oranı olmak üzere toplam dört ana bileşenden meydana gelen varantlar, sınırlı zarar, sınırsız kar, esneklik ve kaldıraç etkisi ile yüksek kazanç avantajları ile diğer piyasalardan öne çıkabilmektedir. Varant piyasası sayesinde büyük ölçekli yatırımcıların tercih ettiği opsiyonlar tezgah üstü piyasalar haricinde ikincil piyasalarda da işlem görmeye başlayarak, düşük bütçeli yatırımcılarında opsiyonlarla işlem yapmasına olanak sağlamaktadır.

Dünya genelinde 30 yılı aşkın bir süredir işlem gören varantlar, IMKB ve Deutsche Bank tarafından yürütülen 4 yıllık bir çalışmanın ardından Türk Varant Piyasası adı altında faaliyete başlamıştır. Dünyada varant piyasalarında işlem gören yatırım enstrümanları ile ülkemizdekiler farklılık gösterebilmektedirler. Mesela dünyada çeşitli varant piyasalarında hisse senedi, uygun görülmesi halinde konvertibl dövizler, emtia, hazine bonoları, kıymetli madenler, döviz gibi çeşitli dayanak varlıklara ve hatta iklim olaylarına endeksli varantlar işlem görürken Türkiye’de İMKB 30 Hisse Senetleri Ana Endeksi’ne bağlı değişik vadelerde alım ve satım varantları işlem görmektedir.

Risk yönetimi için ideal bir piyasa olan Türk Varant Piyasası , hisse senetleri piyasasının derinliğini ve etkiliğini arttıran ve risk kontrolü sağlandıktan sonra hisse senetleri piyasasına katılma imkanı sağlayan ve yatırımcıların portföylerini sigortalamak amacıyla da tercih ettiği bir piyasadır.

Uzun vadeli işlemler için uygun olmayan varant piyasasında ideal işlem süresi 4 ila 8 ay arası bir süreç olup, SPK tebliğinde varant işlemlerinin vadesi minimum 2 ay maksimum 5 yıl olarak belirtilmektedir.

Sokaktaki vatandaşın da rahatlıkla yatırım yapabileceği varantlara yatırım yapabilmek için Deutsche Bank aracılığıyla edinilecek bir hesaba ihtiyaç vardır. Varant Piyasasında yapılan işlem sonucunda kazanılan söz konusu varlığın kendisi değil satma yada alma hakkı olduğunu da belirtmekte fayda var. Çünkü sadece bir hak satın alındığı için kar payı, rüçhan, tasfiyeden öncelikli yararlanma, oy kullanma, bilgi edinme gibi haklar yatırımcının sahip olduğu haklar değildir.